Colectivul este în majoritate format din cadre tinere, deschise noului şi transformărilor dinamice din societatea românească. Toate cele 46 de cadre didactice (4 educatoare, 5 învăţători, 8 invățători-educatori, 29 profesori) aplică curriculumul de la învăţământul de masă, adaptat la specificul și nevoile copiilor deficienți de auz. Pe lângă activitatea de predare-învățare-evaluare, copiii sunt supravegheați, ingrijiți și îndrumați de 81 de persoane - personal didactic auxiliar  și nedidactic: pedagogi, instructori, administratori financiari și de patrimoniu, supraveghetori de noapte, medici, asistente medicale, infirmiere, ingrijitori, muncitori calificați.

            În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare a majorităţii membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

            Liceul Tehnologic Special  Bivolărie are o cultură organizaţională ce cuprinde în principal mediul de dezvoltare, valorile, normele, atitudinile comportamentale şi integrarea socială. Între aceste componente, există o strânsă interdependenţă, valorificând istoria şi tradiţia şcolii.

            Valorile dominante din şcoala noastră sunt de cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 

            Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de mediul din care provin, scopul existenţei tuturor angajaţilor din şcoală fiind acela de a asigura elevilor deficienţi de auz din unitate o reintegrare socială de succes.

 

Listă profesori și grade didactice aferente

  

Numele și prenumele

Funcția

Gradul didactic

Duret Tudorița

Director

Gradul I

Clem Ciprian Ionuț

Director adjunct

Gradul II

Bălici Marina

Învățător-educator

Gradul I

Berculean Rodica

Educatoare

Gradul I

Berculean Valentina

Profesor

Definitivat

Bosovici Cristian Ovidiu

Profesor

Gradul I

Breabăn Elena

Învătătoare

Gradul I

Bujdei Ileana

Învătătoare

Gradul I

Caba Corina Georgeta

Învățător-educator

Debutant

Carcea Mihaela

Învățător-educator

Gradul I

Ciocoiu Jănică

Profesor

Necalificat

Cîrciu Elena

Profesor

Gradul II

Cîrșmari Anișoara

Educatoare

Gradul I

Coconcea Florina

Învătătoare

Gradul I

Comarita  Vasile Dimitrie

Profesor

Gradul I

Crut Ana

Profesor

Definitivat

Georgescu Elena

Educatoare

Definitivat

Georgescu Viorica

Profesor

Gradul I

Grădinariu Laurențiu Ștefan

Profesor-educator

Debutant

Hurjui Andreea Ionela

Profesor

Gradul II

Ilaș Lăcrămioara

Profesor

Debutant

Iliuț Aspazia

Profesor

Definitivat

Ioancea Modesta

Învățător-educator

Gradul I

Ionesi Ecaterina Lăcrămioara

Învățător-educator

Gradul I

Lucaci Elena

Profesor

Necalificat

Lucan Oltița

Profesor

Gradul II

Marin Lisandra Leonida

Profesor

Debutant

Mehedeniuc Georgeta Cristina

Profesor

Gradul II

Mitric Simona

Profesor

Definitivat

Motrescu Anișoara

Profesor

Gradul I

Motrescu Costică Dumitru

Învățător-educator

Gradul I

Onuț Andrei Ioan

Profesor

Debutant

Palievici Gheorghe Dionisie

Profesor

Gradul II

Pitic Elena

Învătătoare

Gradul I

Pitic Nicuță

Profesor

Definitivat

Rusu Marta

Profesor

Gradul II

Simota Laurențiu

Profesor

Definitivat

Simota Curelar Carmen

Profesor

Definitivat

Șorodoc Claudia

Învătătoare

Gradul I

Șorodoc Maria Paraschiva

Educatoare

Necalificat

Stan Mihai

Profesor

Gradul I

Teodoriuc Florica

Profesor

Gradul I și Doctor

Tochiță Elena

Învățător-educator

Gradul I

Ungurean Liliana Crizantina

Profesor

Gradul I

Ursachi Doina

Profesor

Necalificat

Vicol Elena

Profesor

Debutant

Zubaș Ilisei Corneliu

Profesor

Gradul I