Acte necesare pentru înscrierea la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLĂRIE:

 1. Certificat de orientare școlară eliberat de Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională din județul unde are domiciuliul copilul;
 2. Copie certificat de handicap copil;
 3. Copie certificat de naștere;
 4. Copie pentru carțile de identitate ale părinților;
 5. Anchetă socială;
 6. Foaia matricolă eliberată de școala frecventată de copil;
 7. Certificat medical ORL sau audiogramă.

 

Pentru obținerea certificatului de orientare școlară sunt necesare următoarele acte:

 • o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);
 • copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 • o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului), dacă este cazul;
 • ancheta socială de la SPAS/DGASPC;
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie;
 • certificatul medical de tip A5 de la medicul de specialitate;
 • fișă de evaluare psihologică;
 • fișă psihopedagogică;
 • o copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
 • o copie a certificatului de handicap (dacă este cazul);
 • consimțământul informal sau dezacordul părintelui/tutorelui legal cu rezultatul evaluării complexe a copilului.