1. Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși în învățământul profesional o bursă lunară de 200 lei, pe parcursul anilor de studiu.
 2. Pentru învățământul liceal, profil tehnic, elevii cu o situație materială precară pot beneficia de ajutor financiar în valoare de 250 lei /lună.
 3. Conform Ordinului 6376/7.12.2022 elevii beneficiază de:
  • sumă forfetară lunară pentru cheltuieli de transport, în funcție de distanța de domiciuliu și localitatea în care sunt școlarizați - dus-întors 
  • celor cazați la internat li se asigură decontarea a patru călătorii dus-întors/lună, pe baza documentelor de transport.
  • contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale.
 4. Elevii beneficiază de decontarea a 8 călătorii dus/întors pe semestru conform L1/2011 art. 84.
 5. Școala oferă transport gratuit copiilor de la școală acasă și de acasă la școală la începutul, respectiv sfârșitul vacanțelor.
 6. Elevii pot beneficia și de burse: de performanță, de merit, de studiu și burse sociale (medicale). Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului medical eliberat de medicul specialist (ORL sau NPI) fără a fi condiționată de venitul lunar al familiei (conform OMECTS 5379/2022).