Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate, în acord cu nevoile copiilor cu deficiență de auz și ale comunității, astfel încât abilitățile și competențele dobândite de elevi la absolvire să le permită o adaptabilitate cât mai funcțională.

Obiectivul principal se referă la asigurarea unui complex de servicii (terapii logopedice, de psihodiagnoză, compensatorii, stimulatorii) care să valorifice/să stimuleze potenţialul fiecărui copil, indiferent de natura sa şi oricât de neînsemnat ar părea în raport cu potenţialul copilului fără deficienţe.