Colectivul este în majoritate format din cadre tinere, deschise noului şi transformărilor dinamice din societatea românească. Toate cele 44 de cadre didactice (4 educatoare, 5 învăţători, 8 invățători-educatori, 27 profesori) aplică curriculumul de la învăţământul de masă, adaptat la specificul și nevoile copiilor deficienți de auz. Pe lângă activitatea de predare-învățare-evaluare, copiii sunt supravegheați, ingrijiți și îndrumați de 83 de persoane - personal didactic auxiliar  și nedidactic: pedagogi, instructori, administratori financiari și de patrimoniu, supraveghetori de noapte, medici, asistente medicale, infirmiere, ingrijitori, muncitori calificați.

            În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare a majorităţii membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

            Liceul Tehnologic Special  Bivolărie are o cultură organizaţională ce cuprinde în principal mediul de dezvoltare, valorile, normele, atitudinile comportamentale şi integrarea socială. Între aceste componente, există o strânsă interdependenţă, valorificând istoria şi tradiţia şcolii.

            Valorile dominante din şcoala noastră sunt de cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se intâlnesc

            Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de mediul din care provin, scopul existenţei tuturor angajaţilor din şcoală fiind acela de a asigura elevilor deficienţi de auz din unitate o reintegrare socială de succes.

 

Listă profesori și grade didactice aferente

 

Nr. Crt.

Nume și prenume

Funcția

Gradul didactic

1.

Georgescu Viorica

Director

Grad I

2.

Stan Mihai

Director adjunct

Grad I

3.

Adochiței Constantin

Profesor

Definitivat

4.

Bălici Marina

Învățător-educator

Grad I

5.

Berculean Rodica

Educatoare

Grad II

6.

Berculean Valentina Ioana

Profesor

Definitivat

7.

Bida Sabina Alis

Profesor

Grad II

8.

Bosovici Cristian-Ovidiu

Profesor

Grad I

9.

Breabăn Elena

Învățătoare

Grad I

10.

Bujdei Ileana

Învățătoare

Grad I

11.

Caba Corina Georgeta

Învățător-educator

Debutant

12.

Carcea Mihaiela

Învățător-educator

Grad I

13.

Ciobara Petru

Profesor

Grad I

14.

Ciocoiu Jănică

Profesor

Debutant

15.

Cîrciu Elena

Profesor

Definitivat

16.

Cîrșmari Anișoara

Educatoare

Grad I

17.

Clem Ciprian Ionuț

Profesor

Definitivat

18.

Coconcea Florina

Învățătoare

Grad I

19.

Comarița Vasile Dimitrie

Profesor

Grad I

20.

Cruț Ana

Profesor

Debutant

21.

Duret Tudorița

Profesor

Grad I

22.

Georgescu Elena

Educatoare

Debutant

23.

Grădinariu Laurențiu Ștefan

Învățător-educator

Debutant

24.

Hurjui Andreea Ionela

Profesor

Definitivat

25.

Ilaș Lăcrămioara

Profesor

Debutant

26.

Iliuț Aspazia

Profesor

Debutant

27.

Ioancea Modesta

Învățător-educator

Grad I

28.

Ionesi Ecaterina Lăcrămioara

Învățător-educator

Grad I

29.

Lucan Oltița

Profesor

Grad II

30.

Mehedeniuc Georgeta Cristina

Profesor

Definitivat

31.

Mitric Simona Andreea

Profesor

Definitivat

32.

Motrescu Anișoara

Profesor

Grad I

33.

Motrescu Costică Dumitru

Învățător-educator

Grad I

34.

Oancea Anamaria

Profesor

Definitivat

35.

Palievici Gheorghe Dionisie

Profesor

Definitivat

36.

Pitic Elena

Învățătoare

Grad I

37.

Pitic Nicuță

Profesor

Debutant

38.

Șorodoc Claudia

Învățătoare

Grad I

39.

Șorodoc Maria Paraschiva

Educatoare

Debutant

40.

Teodoriuc Florica

Profesor

Grad I

41.

Tochiță Elena

Învățător-educator

Grad I

42.

Ungurean Liliana Crizantina

Profesor

Grad I

43.

Vicol Elena

Profesor

Debutant

44.

Zubaș Ilisei Corneliu

Profesor

Grad I