1. Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși în învățământul profesional o bursă lunară de 200 lei, pe parcursul anilor de studiu.
  2. Pentru învățământul liceal, profil tehnic, elevii cu o situație materială precară pot beneficia de ajutor financiar în valoare de 180 lei /lună.
  3. Conform HG.42/2017 elevii beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar. Pentru aceasta, elevii trebuie să prezinte la ghișee carnetul de elev vizat, completat cu datele personale (nume, pernume, CNP) și cu mențiunea că este elev cu deficiențe.
  4. Elevii beneficiază de decontarea a 8 călătorii dus/întors pe semestru conform L1/2011 art. 84.
  5. Școala oferă transport gratuit copiilor de la școală acasă și de acasă la școală la începutul, respectiv sfârșitul vacanțelor.